Personāla politika

Personāla politika

Personāla vadības vērtības

Mūsu personāla vadības politika balstās uz šādām pamatvērtībām: sociālā atbildība, godīgums un savstarpēja cieņa, vienlīdzīgas attieksmes un tiesību ievērošanas principi.

Personāla politikas mērķis

Nodrošināt tādu darbinieku piesaisti, kas sekmētu uzņēmuma kopīgā darba efektivitāti un stratēģisko mērķu sasniegšanu. Uzņēmuma darbiniekiem ir raksturīgs augsts profesionālais līmenis, gatavība strādāt komandā, atbildības izjūta, radoša iniciatīva, lojalitāte un vēlme augt un attīstīties.

“Latakko” personāla politika

Apzinoties, ka komanda ir “Latakko” spēks, mēs piešķiram lielu nozīmi veiksmīgai personāla politikai, sākot ar darbinieku atlasi un motivāciju strādāt uzņēmumā un beidzot ar profesionālās izaugsmes un attīstības nodrošināšanu.


Droša darba vide

Nodrošinām sakoptu, visām darba drošības prasībām atbilstošu darba vidi un modernu tehnisko nodrošinājumu, vārdu sakot, veselīgu darba vidi, kas atbilst pasaules standartiem.

Godīga darba samaksa

Piedāvājam darba tirgus prasībām un darbinieka novērtējumam atbilstošu, konkurētspējīgu un regulāri izmaksātu atalgojumu, kā arī projektu bonusus.

Profesionālās mācības

Jo profesionālāka būs mūsu komanda, jo apmierinātāki klienti. Pievēršam lielu uzmanību tam, lai ikvienam “Latakko” darbiniekam būtu iespēja piedalīties mācībās un pilnveidot savas kompetences. Daļa mācību uzņēmumā tiek organizēta sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA).

Apbalvojumi

“Latakko” vadība augstu vērtē profesionalitāti un lojalitāti, tāpēc ik gadu apbalvo labākos un ilggadējos darbiniekus. Uzņēmuma augstākais apbalvojums ir “Latakko” prezidenta prēmija, kas tiek piešķirta gada labākajam darbiniekam, un lojalitātes balvas par 5, 10 un 15 gadu stāžu “Latakko” kolektīvā. Pašlaik mūsu komandā ir seši darbinieki, kas uzņēmumā nostrādājuši vairāk nekā 15 gadus, un deviņi darbinieki, kas nostrādājuši 10–14 gadus.

Sabiedriskās aktivitātes

“Latakko” kolektīvā ir pieņemts teikt: “Kas labi strādā, tas arī labi atpūšas!” Katru gadu rīkojam vairākus kopīgos atpūtas un izklaides pasākumus. Vasarā kopā ar ģimenēm piedalāmies divu dienu “Latakko” un PKP sporta svētkos, savukārt ziemā uzņēmums aicina darbiniekus uz Jaunā gada balli. Mums patīk svētki, tāpēc ar prieku atbalstām iniciatīvas sveikt kolektīva jubilārus, atzīmēt 8. martu, Valentīndienu un citu svētkus.

Atpakaļ

Kļūstiet par "Latakko" sadarbības partneri!